КРИЯТ поправка в ЗЗП половин година

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Оказва се, че в Държавен весник брой 61 от тази година е обнародвано изменение на Закона за защита на потребителите, където между другото е вписано и следното:

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Глава четвърта.
ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ И СПОСОБИ ЗА ПРОДАЖБА
Раздел II.
Способи за продажба (Предишен Раздел III – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

Чл. 62. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)
(1) Забранява се доставката на стоки, както и на вода, газ, електрическа енергия, централно отопление, цифрово съдържание или предоставянето на услуги на потребител срещу заплащане без искане от негова страна.

(2) При доставка на стоки, както и на вода, газ, електрическа енергия, централно отопление, цифрово съдържание или предоставяне на услуги, които не са поръчани от потребителя, той не е длъжен да възстанови стоката и не дължи заплащане на стоката или услугата на този, който я е изпратил или предоставил.

(3) Липсата на отговор от страна на потребителя относно доставката на стоки и услуги по ал. 1 не се смята за съгласие.

Това приложено на практика, например за хората които не ползват услуги на Топлофикация, но през техният имот минават тръби, по които се снабдяват други потребители и са били принудени да плащат скандалната такса “сградна инсталация” с новите изменения в закона не са длъжни да я плащат!
Вчера Сдружение за правна помощ на потребителите публикува Разяснителна кампания за Топлофикация с приложено заявление, което трябва да бъде подадено в два екземпляра, като единият с поставен от търговеца входящ номер, трябва да остане за потребителя. “Търговеца” в лицето на топлофикациите засега обаче отказват да приемат заявленията с мотива, че не било обнародвано или че те не работили по тоя закон! Оказва се, че има друг закон- Закон за енергетиката където е допуснато че енергията която попадне в дома ти, искаш или не искаш- ще трябва да я плащаш. Юристите твърдят, обаче че ако си подал заявление от отказ и то ти е прието, нямат правно основание да ти начисляват каквато и да е такса за непоискана енергия.

About the author: Emo

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.