Ако продължите да използвате сайта, се съгласявате с използването на "бисквитки" от наша страна.
 • Предписания с цел осигуряване на защита на здравето на гражданите


  Във връзка със Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. и с цел осигуряване на максимална защита на здравето на гражданите, прилагаме за ваше сведение Писмо № 16-00-4 от 25.03.2020 г. на министъра на здравеопазването. Ето основните предписания, посочени в писмото на министъра, адресирано до директорите на Регионалните здравни инспекции: • Търговските обекти да създадат организация, която да не допуска струпване на много хора. На местата, на които се очаква да се събират по-голям брой хора, да се поставят табели, указващи да се спазва дистанция от 1.5 – 2.00 м. между гражданите, както и между служителите • Не се налагат ограничения за брой лица по възрастов признак, които да присъстват в магазините по едно и също време • Не се забранява достъпа на лица над 60 годишна възраст на територията на търговските обекти в интервала след 10.30 часа • Обектите за търговия с храни трябва да осигурят следните изисквания: - честа дезинфекция (най-малко три пъти дневно) на търговските площи, колички и кошници за пазаруване - храните, които се предлагат в неопакован вид или в насипно състояние, трябва задължително да бъдат съхранявани по начин, който възпрепятства прекия досег на клиента с тях или да са индивидуално пакетирани предварително - за предлаганите плодове...
 • Отмяната на платената зона за паркиране в Ямбол се удължава


  Във връзка с удължаване срока на всички въведени противоепидемични мерки срещу разпространението на КОВИД-19 в България със заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев от 26 март, Община Ямбол отменя действието на платената „Синя зона“ за паркиране в центъра на града до 13 април включително. Осигуряването на условия за по-голяма социална дистанция на гражданите и намаляване ползването на градския транспорт са част от мерките за овладяване на разпространението на коронавирус. Община Ямбол си запазва правото да налага санкции на съответните граждани, които злоупотребяват и оставят автомобилите си денонощно в обхвата на „Синя зона“, с изключение на автомобилите със служебен абонамент. Репатриращият автомобил ще продължи да работи. Ако гражданите искат да сигнализират за неправилно паркирани или продължително паркирани автомобили, могат да се обадят на мобилен телефон 0893 37 35 10. При струпване на много автомобили и създаване на хаотична обстановка в централната част на града, мярката може да бъде преустановена.
 • Граждани, фирми, сдружение и Община Ямбол даряват три апарата за вентилация на областната болница


  Близо 30 хиляди лева за четири дни са дарени от фирми и граждани по дарителската сметка на Община Ямбол за борба с разпространението на коронавирус – за закупуване на апарат за вентилация за интензивно отделение и на бързи тестове за диагностициране на КОВИД-19, за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ - гр. Ямбол. Към сумата кметът на Ямбол добавя още три свои заплати. Председателят на Общински съвет Ямбол Антон Шиков обяви, че всички съветници също се включват в дарителската кауза. Възнагражданията на местния парламент в размер на близо 25 000 за месец март ще бъдат прехвърлени в капиталовите разходи на Община Ямбол и ще се използват за закупуването на още един апарат за вентилация. Трети апарат ще бъде дарен и от ямболското сдружение „Кабиле“. Община Ямбол изказва своята благодарност към всички, които отделят лични средства в трудните времена на изпитания за живота и здравето на хората! „Въпреки социалната дистанция, в тази тази кризисна ситуация сме още по-единни като част от едно общество. Важно е да бъдем солидарни, да останем заедно и да помогнем на тези, които имат нужда, обединявайки се около каузи“, подчерта кметът на Ямбол. Всеки, който има желание и възможност да помогне, може да направи дарение на следната банкова...
 • Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове


  След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, Министерство на вътрешните работи съобщава, че се променя формата на декларацията за пътуващите. Новата бланка е публикувана на сайта на МВР - www.mvr.bg. Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни. Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП. Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост. https://www.mvr.bg/press/актуална-информация/актуална-информация/актуално/преглед/актуално/обновена-бланка-на-декларация-за-преминаване-през-кпп-в-областните-градове
 • Допълнителни противоепидемични мерки в Ямбол


  Община Ямбол въвежда допълнителни противоепидемични мерки във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, със заповед на кмета от 23.03.2020 г. Всички кафе-автомати и вендинг-машини, които не са в затворени административни помещения на територията на община Ямбол, ще преустановят дейност. Контролът по спазване изискванията на чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила на детето - да не се допускат без придружител на обществени места деца, ненавършили 14-годишна възраст, след 20:00 часа и деца, навършили 14 години, но не навършили 18-годишна възраст, след 22:00 часа, ще се засили. Всички превозвачи, в т.ч. таксиметровите, ще изпълняват строги мерки за дезинфекция на транспортните средства няколко пъти в денонощие, за спазването на които ще следят органите на полицията. Строга дезинфекция следва да се извършва на всички банкомати на територията на общината. Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места, както и дворове, спортни площадки в училища, детски градини и ясли. Органите на ОДМВР-Ямбол и РУП ще организират контролно-пропускателни пунктове /КПП/ на входно-изходните пътища на град Ямбол и ще извършват проверка за целта на пътуването на гражданите. През контролно-пропускателните пунктове ще се пропуска...
 • Редуциране на курсовете на градските автобусни линии


  Във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на вируса COVID-19 и съгласно препоръките на Националния оперативен щаб, както и поради рязко намалелия брой на пътуващи в градския транспорт се налага редуциране на изпълняваните курсове от градските автобусни линии. Настоящите промени влизат в сила считано от 23 март 2020 г. по предложение на фирма „Юнион Ивкони“ ООД, която осъществява обществения пътнически превоз по автобусните линии от утвърдената общинска транспортна схема на Община Ямбол. Курсовете ще бъдат изпълнявани по следното разписание съгласно споразумения, сключени с Община Ямбол и транспортната фирма: • Линия №1 16 курса с часове: 4:20;5:20;6:20;7:20;8:20;9:20;10:20;11:20; 12:20;13:20;14:20;15:20;16:20;17:20;18:20;19:20ч. • Линия №2 9 курса с часове: 06:20;07:20;08:20;10:20;12:20;14:20;16:20;17:20;19:20ч. • Линия №5 8 курса с часове: 6:40;7:40;9:40;11:40;13:40;15:40;17:40;19:40ч. • Линия №13 2 курса с часове: 07:14ч.; 16:10ч. • Линия № 16 8 курса с часове: 07:10;08:10;09:10;11:10;13:10;15:10;17:10;19:10ч. • Линия №20 15 курса с часове: 5:45;6:45;7:45;8:45;9:45;10:45;11:45;12:45;13:45; 14:45;15:45;16:45;17:45;18:45;19:45ч. • Линия №23 4 курса с часове: 07:26;08:17;15:40; 16:35ч. • Линия №25 15 курса с часове: 5:50;6:50;7:50;8:50;9:50;10:50;11:50; 12:50;13:50;14:50;15:50;16:50;17:50;18:50;19:50ч. Община Ямбол отново напомня на своите граждани да останат по домовете си, да бъдат отговорни към своето здраве и здравето на своите близки. В тези трудни за страната и града ни времена е важно да запазим спокойствие и да...
 • Декларация за преминаване през КПП в областните градове


  За да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред общините и гишетата на дирекция „Български документи за самоличност“ за смяна на адрес и отразяването му в личните карти, спешен порядък бе изготвена бланка за декларация. Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г. Припомняме, че на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес. https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider5/default-document-library/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf?sfvrsn=f036de85_0
 • Въведени са ограничения на входно-изходните артерии на Ямбол


  Във връзка с въведените нови мерки, свързани с извънредното положение, от днес, 21.03.2020 г., на територията на Ямбол са създадени следните контролно-пропускателни пунктове: КПП- Ямбол - Сливен; КПП – Ямбол - Бургас -моста на р.Мочурица; КПП – Ямбол - Елхово; КПП- Ямбол - с.Калчево; КПП- Ямбол- с.Чарган; КПП- Ямбол- с.Кабиле; КПП – Ямбол - с.Роза. На контролно-пропускателните пунктове полицаите разговарят с водачите и пътниците в автомобилите за целта на пътуването. Ако липсват неотложни причини за пътуването, посочени в заповед РД- 01-143 от 20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, те ще бъдат връщани. Причинете са: ако пътуването е свързано с полагане на труд, със здравословни причини на пътуващия или негови близки, със завръщане на пътуващите по постоянен или настоящ адрес, което се удостоверява с документ. ОДМВР – Ямбол препоръчва да не се предприема пътуване, ако наистина не е неотложно.
 • НОВИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ, ОТ 00:00 ЧАСА НА 21.03.2020 Г.


  Връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVlD-19 на територията на страната, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г., министърът на здравеопазването разпореди нови противоепидемични мерки на територията на страната: 1. Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. 2. Органите на Министерство на вътрешните работи да организират контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и да извършват проверка на целта на пътуването на гражданите. 3. През контролно-пропускателните пунктове по т. 2 се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването (полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес). Това се установява със служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, медицински документ, документ за самоличност. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8,30 до 10,30 часа всеки ден.
 • Призив за редовно почистване на общите части на сградите в Ямбол


  Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в Република България, ръководството на Община Ямбол се обръща към управителите, управителните съвети, собствениците, ползвателите, обитателите на сгради в режим на етажна собственост в града с призив за извършване на ежедневно засилено дезинфекциране на общите части на сградите и редовно проветряване. Дезинфекцията следва да бъде съобразена с Алгоритъма по дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19 на Регионалната здравна инспекция: - почистващите продукти, използвани в рутинните санитарно-хигиенни дейности трябва да бъдат заменени с дезинфектанти; - дезинфектантът, който ще бъде избран, трябва да е разрешен от Министерството на здравеопазването, което поддържа на страницата си в интернет Регистър на биоцидите с издадено разрешение за предоставяне на пазара. Регистърът се актуализира най-малко веднъж месечно; - в зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“; - необходимо е да бъде избран дезинфектант, ефективен по отношение на вируса. Не търсете изписването на името...
Online Shopping in BangladeshCheap Hotels in Bangladesh