Ако продължите да използвате сайта, се съгласявате с използването на "бисквитки" от наша страна.
 • Отличените с медицинските награди на Ямбол са


  Отличените с медицинските награди на Ямбол са

  Ясни са вече отличените за награди в сферата на здравеопазването в Ямбол


  Ясни са вече отличените за награди в сферата на здравеопазването в Ямбол

  Д-р Катерина Радева, дългогодишен ендокринолог, е определена за носител на най-високото отличие в областта на здравеопазването в Ямбол – Награда на името на Хипократ. Решението бе взето на заседание на специализираната комисия към община Ямбол, съгласно Правилника за наградите и отличията на община Ямбол.

  За принос в повишаване качеството на здравните грижи с Награда на името на Анка Александрова е отличена Таня Радкова, медицинска сестра в Отделението по хемодиализа на МБАЛ „Св. Пантелеймон“  - гр. Ямбол.

  На база становището на комисията със заповед на кмета с Почетен знак „Герб на община Ямбол“ са отличени общо 9 здравни работника - д-р Татяна Владева, д-р Катя Добрева, д-р Мариана Колева, д-р Иван Банков, д-р Христо Стоев, Ирина Николова - мед. лаборант в МБАЛ „Св. Йоан Рилски“, Михаил Качанов - фелдшер в МБАЛ „Св. Пантелеймон“, Радостина Желязкова - мед. сестра в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ и  Пенка Добрева - мед. сестра в ДГ „Биляна“.

  Наградите в сферата на здравеопазването ще бъдат връчени на тържествена церемония в навечерието на Световния ден на здравето - на 4 април, от 17.00 часа в Ритуалната зала на Обредния комплекс.

 • 21 март в 10 ч. - времето в Ямбол и /Честита първа пролет/ обновена


  21 март в 10 ч. - времето в Ямбол и /Честита първа пролет/ обновена

  прогноза


  прогноза

 • Днес 20 март в Ямбол Подбират безработни за работа по проект на КНСБ


  Днес 20 март в Ямбол Подбират безработни за работа по проект на КНСБ

  Стартира проект „Ние също можем” по Националния план за действие по заетостта

   Стартира проект „Ние също можем” по Националния план за действие по заетостта

  - 2018 г., който се изпълнява от Център по профисионално обучение към КНСБ.
  На територията на община Ямбол проектът се изпълнява съвместно с Комплекса
  за социални услуги за деца и възрастни, Центровете за настаняване от семеен тип за
  деца младежи с увреждания и Защитено жилище към Община Ямбол, където ще бъдат
  провеждани обучения на включените в проекта хора. Предвижда се да бъдат обхванати
  15 безработни лица, подборът на които ще бъде извършен на 20 март.
  Дейностите по проекта предвиждат:
   Въвеждащо обучение по ключова компетентност „Обществени и граждански
  компетентности – интеркултурно поведение“, в рамките на 30 учебни часа.
  Предвижда се обучението да стартира на 22 март 2018 г. в РС на КНСБ
  Ямбол. На финала, на участниците ще бъде издаден сертификат за
  преминатото обучение;
   Обучение по професия „Социален асистент“, в рамките на 300 учебни часа.
  Началото е на 28 март 2018 г. Мястото на провеждане е в КСУДВ – Ямбол.
  Успешно завършилите и положили изпит ще получат удостоверение за
  съответната професионална квалификация.
  Чрез проекта „Ние също можем“ ще се даде възможност на 15 безработни лица да
  придобия нови знания и умения, както и да получат удостоверения за преминатите

 • 20 март към 14 ч. Времето /слънчево/, прогноза и предстоящи в Ямбол


  20 март към 14 ч. Времето /слънчево/, прогноза и предстоящи в Ямбол

  от 17.30 ч. в читалище "Зора" изложба гоблени на бившият секретар на читалището, библиотекарката в "Георги Раковски" Татяна Йовчева


  от 17.30 ч. в читалище "Зора" изложба гоблени на бившият секретар на читалището, библиотекарката в "Георги Раковски" Татяна Йовчева


 • Следобяд река Тунджа при Ямбол ще


  Следобяд река Тунджа при Ямбол ще

   Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:


   Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

  -          Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол ще премине над жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 19 март.

  -          Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово ще е около и над жълтия праг за предупреждение през следващите 5 дни.

 • Възможностите за работа като спасител /не като Христос/


  Възможностите за работа като спасител /не като Христос/

  Работна среща с членове на Дружеството на водния спасител и кандидати


  Работна среща с членове на Дружеството на водния спасител и кандидати за водни спасители, с участието на Добриела Праматарова, специалист „Водноспасителна дейност“ и Светослав Христов, представител на  „ГБС – ТУРС“ ЕАД.   

      Срещата имаше за цел да се обсъди и дискутира спецификата на водноспасителната дейност, ролята и отговорностите на водните спасители на морските плажове и плувните басейни.    

      Светослав Христов, представител на  „ГБС – ТУРС“ ЕАД запозна участниците с условията на труд и заплащане, предлагани от фирмата за водните спасители през сезон 2018г. Подчертано бе доброто сътрудничество с БЧК-Ямбол за кадрово обезпечаване, методическа помощ и консултиране през годините във връзка с цялостната организация на водноспасителната дейност на плажовете „Аркутино“, „Дюни-юг“ и ваканционно селище „Свети Тома“, стопанисвани от фирмата.

      Други теми, обект на обсъждане бяха съществуващата нормативна уредба във връзка с организацията на водноспасителната дейност в България, често срещани проблеми и трудности, с които се сблъскват водните спасители през годините на професионална реализация, както и възможности за тяхното преодоляване.

 • Днес в Ямбол - 16 март - аксиално-бутален хидромотор и керамична виставка


  Днес в Ямбол - 16 март - аксиално-бутален хидромотор и керамична виставка

  Хидравлични елементи и системи (ХЕС)“ АД – Ямбол организира
  пресконференция

  Хидравлични елементи и системи (ХЕС)“ АД – Ямбол организира
  пресконференция на 16 март – петък от 13:30 часа в офиса на Областен
  информационен център – Ямбол, ул. „Търговска“ № 34.

  Тема на пресконференцията е: Отчитане на резултатите от изпълнението на
  проекта „Въвеждане в производството на иновативен аксиално-бутален
  хидромотор”, финансиран по договор №BG16RFOP002-1.001-0352-C01 от
  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от
  Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

  Изложба керамика на Енчо Ганковски

   

  Откриване: 17:30 часа
  Място: Художествена галерия „Жорж Папазов“ - Ямбол

  Организатор: Художествена галерия „Жорж Папазов“ - Ямбол

 • Тази вечер ще бъдело отчетно-изборното събрание на читалище "Зора"


  научи Яс неофициално от много официален личностен източник. Прогнозата е,


  научи Яс неофициално от много официален личностен източник. Прогнозата е, че за шеф на читалището ще бъде преизбран досегашният Невена Димитрова не, че няма защо!

 • 15 МАРТ - Времето в Ямбол 14 ч.


  15 МАРТ - Времето в Ямбол 14 ч.

  и прогноза


  и прогноза

 • 14 март, сряда в Ямбол


  14 март, сряда в Ямбол

  Изложба „Български архитектурен модернизъм“

  Изложба „Български архитектурен модернизъм“

   

  Откриване: 17:30 часа
  Място: Художествена галерия „Жорж Папазов“ - Ямбол

  Организатор: Художествена галерия „Жорж Папазов“ - Ямбол

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.